Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsminnen i Gotlands kn, SOCKNAR K-Ö, UTOM VISBY, BASINFORMATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Gotland
Gotland
1992-02-02 - 2005-06-30

Tillgängliggöra basinformation om enskilda och statliga byggnadsminnen från Riksantikvarieämbetet

Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Danielssons torp

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp.

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Roma kungsgård.

2017-08-26

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Roma kungsgård.

2017-08-26

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Närsholmens fyrplats.

2019-06-21

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Tingstäde skans.

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Närsholmens fyrplats.

2019-06-21

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Tingstäde skans.

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Det medeltida stenhuset ...

1991-06-05

Lars Kennerstedt

Rättighetslicens:

Det medeltida stenhuset ...

1991-06-05

Lars Kennerstedt

Rättighetslicens:

Lärbro kyrka med prästgå...

1996-08-17

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Takstens gård, Stora man...

1997-07-01

Jörgen Runeby

Rättighetslicens:

Takstens gård, Gamla man...

1997-07-01

Jörgen Runeby

Rättighetslicens:

Takstens gård, Väderkvar...

1997-07-01

Jörgen Runeby

Rättighetslicens:

Takstens gård, ekonomiby...

1997-07-01

Jörgen Runeby

Rättighetslicens:

Othems kyrka och prästgå...

1921-01-01

Adolf Niklasson

Rättighetslicens:

Roma kungsgård

1996-08-17

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Puttersjaus

1991-06-05

Lars Kennerstedt

Rättighetslicens:

Sören Norrbys källare

1991-06-05

Lars Kennerstedt

Rättighetslicens:

Sanda kyrka med prästgår...

1996-07-20

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Sundre kyrka i bildens m...

1996-07-20

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Vamlingbo kyrka med präs...

1996-07-20

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Museigården Bottarve i b...

1996-07-20

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Norrbys med omgivningar.

2003-07-09

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Norrbys. Smedjan framför...

2003-07-09

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Norrbys. Kvarndammen med...

2003-07-09

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Norrbys, mangårdsbyggnad...

2003-07-09

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Katthammarsvik. Katthamr...

1996-07-21

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Östergarnsholm. Gamla fy...

1996-07-21

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Östergarnsholm. Gamla fy...

1996-07-21

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Sundre skola

2000-09-20

Roger Öhrman

Rättighetslicens:

Änkan Smitterlövs stuga ...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Sandkull-Annas stuga Ur:...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Det s.k. Grubbs hus vid ...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Annas nöje i Katthammars...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Baksidan på Gotlands end...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Gotlands enda herrgård, ...

2000-12-14

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Klints Othem. Manbyggnad...

2002-12-12

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Klints Othem. Manbyggnad...

2002-02-21

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Othem prästgård. Manbygg...

Okänt

Stefan Haase

Rättighetslicens:

Huvudbyggnaden vid Bruce...

Okänt

Okänd

Rättighetslicens:

Vy över Annas nöje

Okänt

Stefan Haase

Rättighetslicens:

Flyglarna och del av lad...

Okänt

Stefan Haase

Rättighetslicens:

Robbjäns i Klinte. Mangå...

2005-03-09

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Bjärges i Lau. Mangården...

2005

Okänd

Rättighetslicens:

Bjärges i Lau. Ladugårds...

2005

Okänd

Rättighetslicens:

Klintehamn. Tullhuset.

2006

Bodil Mascher

Rättighetslicens:

Klintehamn. Tullhuset.

2006

Bodil Mascher

Rättighetslicens:

Manbyggnaden vid Levide ...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Bruhns vattenkvarn och d...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Båtsman Valles torp i Lä...

2002-12-18

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Ladugården vid Båtsman V...

2002-10-25

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Lärbro prästgård.

2005-02-07

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Lauks i Lokrume. "Nya ma...

2002-02-21

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Skolhuset vid Takstens i...

2005-02-07

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Ängesbod vid Liste i Nor...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Mellersta gårdsparten vi...

2005-03-28

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Mellersta gårdsparten vi...

2005-03-28

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Mellersta gårdsparten vi...

2005-03-28

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Oljepumpanläggningen vid...

2000-04-28

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Oljepumpanläggningen vid...

2000-04-28

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Petarve vattensåg och kv...

1999-12-16

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Petarve vattensåg och kv...

2001-05-22

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Petarve vattensåg och kv...

1999-12-16

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Sanda Prästgård. Brygghu...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Vamlingbo Prästgård. Huv...

Okänt

Stefan Haase

Rättighetslicens:

Hallvide i Silte. Manbyg...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Hällinge i Sjonhem. Förl...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Stora Norrgårde i Sproge...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Stora Norrgårde i Sproge...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Änggårde i Rone. Manbygg...

2002

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Ruin, det s k Fardume sl...

2002

Stefan Haase

Rättighetslicens:

Stymnes i Sproge. Manbyg...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Liffride i Stånga. Tvåvå...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Kyrkstallet, vid Sundre ...

2000-10-03

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Danielssons torp i Backh...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Vall prästgård. Manbyggn...

2005-02-08

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Vall prästgård. Ladugård...

2005-02-08

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Simunde Vamlingbo. Manby...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Simunde Vamlingbo. Ladug...

1999-06-30

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Simunde Vamlingbo. Ladug...

1999-06-30

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Bottarve i Vamlingbo. Ma...

Okänt

Stefan Haase

Rättighetslicens:

Bottarve i Vamlingbo. Ma...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Norrbys i Väte. Manbyggn...

2004-11-11

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Norrbys i Väte. Svinhuse...

2004-11-11

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Östergarnsholm. Gamla fy...

2003-06-13

Tor Sundberg

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Danielssons torp. Jordkä...

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp. Ladugå...

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp.

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Mangårdsbyggnad.

2017-08-26

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Smedja och plåtskjul.

2017-08-26

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Magasin.

2017-08-26

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Smedja och plåtskjul.

2017-08-26

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Västra flygeln.

2017-08-26

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Östra flygeln.

2017-08-26

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Tjänstebostad.

2019-06-21

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Uthus.

2019-06-21

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Fyren.

2019-06-21

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Närs fyrplats.

2019-06-21

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp. Ladugå...

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp.

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp. Ladugå...

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp.

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp i Backh...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Danielssons torp.

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp.

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp.

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp.

2019-07-04

Jonas Malmdal

Rättighetslicens:

Danielssons torp i Backh...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Det medeltida stenhuset ...

1991-06-05

Lars Kennerstedt

Rättighetslicens:

Det medeltida stenhuset ...

1991-06-05

Lars Kennerstedt

Rättighetslicens:

Puttersjaus

1991-06-05

Lars Kennerstedt

Rättighetslicens:

Sören Norrbys källare

1991-06-05

Lars Kennerstedt

Rättighetslicens:

Änkan Smitterlövs stuga ...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Sandkull-Annas stuga Ur...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Det s.k. Grubbs hus vid ...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Annas nöje i Katthammars...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Klints Othem. Manbyggnad...

2002-02-21

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Huvudbyggnaden vid Bruce...

Okänt

Okänd

Rättighetslicens:

Huvudbyggnaden vid Bruce...

Okänt

Okänd

Rättighetslicens:

Trädgårdsmästarebostaden...

Okänt

Okänd

Rättighetslicens:

Ladan vid Annas nöje.

Okänt

Stefan Haase

Rättighetslicens:

Västra flygeln vid Annas...

Okänt

Stefan Haase

Rättighetslicens:

Robbjäns i Klinte. Manby...

2005-03-09

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Robbjäns i Klinte. Baksi...

2005-03-09

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Robbjäns i Klinte. Flyge...

2005-03-09

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Robbjäns i Klinte. Svinh...

2005-03-09

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Robbjäns i Klinte. Ladug...

2005-03-09

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Robbjäns i Klinte. Avträ...

2005-03-09

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Robbjäns i Klinte. Svinh...

2005-03-09

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Bjärges i Lau. Ladugårds...

2005

Okänd

Rättighetslicens:

Klintehamn. Tullhuset.

2006

Bodil Mascher

Rättighetslicens:

Klintehamn. Tullhuset.

2006

Bodil Mascher

Rättighetslicens:

Bruhns vattenkvarn och d...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Båtsman Valles torp i Lä...

2002-12-18

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Ladugården vid Båtsman V...

2002-10-25

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Lärbro prästgård.

2005-02-07

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Lärbro prästgård. Manbyg...

2005-02-07

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Lauks i Lokrume. "Nya ma...

2002-02-21

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Lauks i Lokrume. "Gamla ...

2002-02-21

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Lärbro prästgård. Manbyg...

2005-02-07

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Takstens. Gamla manbyggn...

2005-02-07

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Takstens. Gamla manbyggn...

2005-02-07

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Skolhuset vid Takstens i...

2005-02-07

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Skolhuset vid Takstens i...

2005-02-07

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Ängesbod vid Liste i Nor...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Ängesbod vid Liste i Nor...

2002-11-22

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Mellersta gårdsparten vi...

2005-03-28

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Mellersta gårdsparten vi...

2005-03-28

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Mellersta gårdsparten vi...

2005-03-28

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Mellersta gårdsparten vi...

2005-03-28

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Mellersta gårdsparten vi...

2005-03-28

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Mellersta gårdsparten vi...

2005-03-28

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Mellersta gårdsparten vi...

2005-03-28

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Petarve vattensåg och kv...

1999-12-16

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Petarve vattensåg och kv...

1999-12-16

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Petarve vattensåg och kv...

1999-12-16

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Sanda Prästgård. Brygghu...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Sanda Prästgård. Huvudby...

1997-09-30

Marja-Liisa Alm

Rättighetslicens:

Vamlingbo Prästgård. Huv...

Okänt

Stefan Haase

Rättighetslicens:

Vamlingbo prästgård. Huv...

1998-10-13

Marja-Liisa Alm

Rättighetslicens:

Vamlingbo prästgård. Nor...

1998-10-13

Marja-Liisa Alm

Rättighetslicens:

Vamlingbo prästgård. Nor...

1998-10-13

Marja-Liisa Alm

Rättighetslicens:

Vamlingbo prästgård. Söd...

1998-10-13

Marja-Liisa Alm

Rättighetslicens:

Vamlingbo prästgård. Nor...

1998-10-13

Marja-Liisa Alm

Rättighetslicens:

Hallvide i Silte. Manbyg...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Hällinge i Sjonhem. Förl...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Stora Norrgårde i Sproge...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Stora Norrgårde i Sproge...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Gustaviansk dörr med dek...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Änggårde i Rone. Manbygg...

2002

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Stymnes i Sproge. Manbyg...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Liffride i Stånga. Tvåvå...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Sundre skola

2000-09-20

Roger Öhrman

Rättighetslicens:

Sundre skola

2000-09-20

Roger Öhrman

Rättighetslicens:

Sundre skola

2000-09-20

Roger Öhrman

Rättighetslicens:

Sundre skola. Ladugården...

2000-09-20

Roger Öhrman

Rättighetslicens:

Sundre skola. Ladugården...

2000-09-20

Roger Öhrman

Rättighetslicens:

Kyrkstallet vid Sundre k...

2000-10-03

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Kyrkstallet, vid Sundre ...

2000-10-03

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Kyrkstallet, vid Sundre ...

2000-10-03

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Fd fattigstugan i Sundre.

2000-10-03

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Vall prästgård. Manbyggn...

2005-02-08

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Vall prästgård. Manbyggn...

2005-02-08

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Vall prästgård. Ladugård...

2005-02-08

Peter Olsson

Rättighetslicens:

Simunde Vamlingbo. Manby...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Simunde Vamlingbo. Manby...

1999-06-30

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Simunde Vamlingbo. Ladug...

1999-06-30

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Bottarve i Vamlingbo. Ma...

Okänt

Stefan Haase

Rättighetslicens:

Bottarve i Vamlingbo. Ma...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Norrbys i Väte. Manbyggn...

2004-11-11

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Norrbys i Väte. Brygghus...

2004-11-11

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Norrbys i Väte. Magasine...

2004-11-11

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Norrbys i Väte. Svinhuse...

2004-11-11

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Norrbys i Väte. Det komb...

2004-11-11

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Norrbys i Väte. Ladugård...

2004-11-11

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Norrbys i Väte. Förrådsb...

2004-11-11

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Kvarnen vid Norrbys i Vä...

2000-01-14

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Kycklinghus vid Norrbys ...

2006

Pär Malmros

Rättighetslicens:

Katthamra i Östergarn. H...

2000-12-14

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Katthamra i Östergarn. H...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Katthamra i Östergarn. T...

2003

Göran Ström

Rättighetslicens:

Katthamra i Östergarn. S...

2000-11-02

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Katthamra i Östergarn. S...

2000-11-02

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Katthamra i Östergarn. S...

2000-11-02

Johan Gardelin

Rättighetslicens:

Östergarnsholm. Gamla fy...

2003-06-13

Tor Sundberg

Rättighetslicens:

Östergarnsholm. Den prov...

2003-06-13

Tor Sundberg

Rättighetslicens: