Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL RÖKLAND 1:26 - husnr 3, ALNÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4085-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALNÖ GAMLA KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1299

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Alnö
Alnö församling
Härnösands stift
Alnövägen 85A

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

12/31/06 Karaktäristik och bedömning

Alnö gamla kyrka ligger vid ett tun aningen undanskymd bakom trädridåer i väster och söder samt en bit nedanför byvägen i öster i ett höjdläge på Alnön. Med hembygdsgården på motsatta sidan tunet och den nya kyrkan högre upp på andra sidan vägen utgör den inte det direkta blickfånget i miljön. Den är dock värd att läggas märke till, troligen den äldsta medeltida kyrkan i hela stiftet. Den är dessutom interiört en av de bäst bevarade.

Oansenlig i sin solida slutna gestalt med högt spetsigt tak, understruken av den täta kraftiga bogårdsmuren med endast en ingång runt den lilla kyrkotomten, har Alnö gamla kyrka exteriört starkt med...

Läs mer i eget fönster

Anders Stjernberg, ADL Creativa AB. 2005-2006.