Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM BLEKERIET 3 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG005307.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1950 - 1952

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Vantörs församling
Stockholms stift
Husumsgränd 18

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

5/6/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blå = Fastighet med bebyggelse som är synnerligen värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stureby är en stadsdel med många villor från 1920-talet och framåt. I slutet av 1940-talet samt under 50-talet tillkom radhus och hyreshus. Den blandade bebyggelsen bildar en miljö med stora upplevelsevärden.

I Blekeriet, Rispapperet och Silkesmassan finns fem radhuslängor uppförda i början av 1950-talet efter ritningar av Erik F Dahl. Byggnaderna utgör bra exempel på den tidens omsorgsfulla och välgestaltade bostadsarkitektur; med goda material och hög kvalitet på hantverket. Området ger ett e...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Suzanne Lindhagen, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum