Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM FILTSKIVAN 48 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG005684.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1964 - 1970

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Vantörs församling
Stockholms stift
Iggesundsvägen 8

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

5/6/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stureby är en stadsdel med många villor från 1920-talet och framåt. I slutet av 1940-talet samt under 50-talet tillkom radhus och hyreshus. Den blandade bebyggelsen bildar en miljö med stora upplevelsevärden.

Filtskivan 23-55 innehåller tre radhuslängor uppförda i mitten av 1960-talet efter ritningar av Ingmar Häusler. De välgestaltade radhusen har miljöskapande och arkitektoniska värden. De är representativa exempel på 1960-talets småhusbyggande när det gäller utformning, kulörer oc...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Suzanne Lindhagen, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum