Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KUVERTET 16 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG006849.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1946 - 1952

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Vantörs församling
Stockholms stift
Fiskebyvägen 14

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhus

5/6/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stureby är en stadsdel med en mycket blandad bebyggelse, med småvillor från 1920-talet och större villor från de senare decennierna. I slutet av 1940-talet samt under 50-talet tillkom radhus och hyreshus. Den blandade bebyggelsen bildar en miljö med stora upplevelsevärden. I värdena ingår inte minst villornas trädgårdstomter, vilka ofta har bevarat ursprunglig utformning med karaktärsskapande inslag som växtval, murar, markbeläggning, grindar o.s.v.

Den i huvudsak välbevarade typhusvi...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Suzanne Lindhagen, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum