Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ÅRSTABERG 2 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG009570.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1904 - 1904

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Sjöviksbacken 60

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Konstnärligt skapande - Ateljé

11/24/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Årsta Gamla Folkskola byggdes 1903-04 av Brännkyrka församling, och fungerar idag bl.a. som lokal för konstnärsateljéer. Den ursprungliga funktionen ger byggnaden samhällshistoriska och socialhistoriska värden. Vidare utgör den f.d. skolan en viktig del av områdets historia, med lokalhistoriska värden och kontinuitetsvärden. Placeringen, i en lummig skogsbacke i direkt anslutning till både vägar och bostadsområden, bidrar till miljöskapande och stadsbildsmässiga värden. Huset är en god re...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Erica Ek, Anna-Karin Ericson, Suzanne Lindhagen, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum