Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM PYTSEN 1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG008786.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1962 - 1969

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Nybohovsbacken 57A, Nybohovsbacken 57, Nybohovsbacken 59

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

11/24/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Nybohovsskolan uppfördes i början av 1960-talet som en del av bostadsområdet på Nybohovsberget. Skolor är centrala inslag i stadsdelarnas sociala uppbyggnad, vilket ger anläggningen stora samhällshistoriska värden. Ur stadsplaneringshistorisk synvinkel är skolan ett intressant exempel på tidens ideal med sin centrala, men ändå undanskymda, placering i ett skogsparti nära Nybohovs butikstorg.

Anläggningen utformades av Sven Silow på arkitektkontoret Ahlgren Olsson Silow. Skolans välgest...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Erica Ek, Anna-Karin Ericson, Suzanne Lindhagen, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum