Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM NYBODAHEMMET 62 - husnr 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG009531.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1936 - 1938

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Nybodaringen 39, Nybodaringen 41

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem och mödrahem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

11/24/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Fastigheten Nybodahemmet inrymmer ett f.d. barnhem från 1930-talet. På 1990-talet kompletterades bebyggelsen med ett drygt 20-tal ”stadsvillor” och radhuslängor, och området fick en ny karaktär. Av områdets ursprungligen nio hus återstår sex.

Anläggningens upphovsmän, arkitekten Paul Hedqvist och den socialt medvetne storbyggmästaren Olle Engqvist, bidrar till betydande personhistoriska värden – vid sidan av de samhälls- och socialhistoriska värden som betingas av den ursprungliga fun...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Erica Ek, Anna-Karin Ericson, Suzanne Lindhagen, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum