Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM HÄRDEN 16 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1925 - 1932

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
S:t Matteus församling
Stockholms stift
Sankt Eriksgatan 117, Dalagatan 63, Dalagatan 61, Norra Stationsgatan 61

Registrerade utan huvudgrupp - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Gathus

Industri - Industribyggnad

Registrerade utan huvudgrupp - Sporthall

Registrerade utan huvudgrupp - Lager

1/1/95 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

I den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderna/fastigheterna markerade med blå, grön, gul eller grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnader/fastigheter omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. Samtliga byggnader omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Det finns också byggnader/fastigheter som är streckade. Det innebär att de ännu inte är klassificerade. De omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Dessutom kan det inom denna grupp finnas byggnader som vid ...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Marianne Råberg, Kerstin Mandén-Örn, Britt Wisth, Suzanne Lindhagen, Elisabet Wannberg, Siv Odlander