Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED HESTRA 4:1 - husnr 1, SÖDRA HESTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Shestraext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA HESTRA KYRKA (akt.)

1827 - 1830

1828 - 1830

Jönköping
Gislaved
Småland
Södra Hestra
Burseryds församling
Växjö stift
Kyrkvägen 10

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Södra Hestra uppfördes 1827-32 på ny plats efter
ritningar av arkitekt J A Wilelius vid Överintendentsämbetet
i Stockholm och ersattes en medeltida
kyrkobyggnad. Kyrkan är ett gott exempel på
empirestilens kyrkobyggande.
Bärande för stilen är de sparsamt utsmyckade murytorna,
rundbågformen och det lanterninkrönta tornet. Invändigt
återfinns ett stort kyrkorum med en färgsättning som
domineras av en ljus färgskala. Den arkitektoniska
utsmyckningen är minimal och syftar till göra altaret och
predikan till fokalpunkt.
Kyrkan har exteriört inte genomgått några stora
förändringar sedan byggnadstiden. Invändigt har det
skett ...

Läs mer i eget fönster

Inventarier tagna ur bruk och förvarade på sekundär plats är viktiga dokument över kyrkans användning i
äldre tid.
Sammanfattning
- Kyrkan är till exteriör mycket välbevarad och utgör som sådan ett tydligt exempel på den empirens
kyrkoarkitektur.
- Interiören har genomgått ett antal representativa förändringar som kommit att prägla kyrkorummet,
trots att dessa har satt sin karaktär är de ursprungliga idealen fortfarande klart utläsbara. I interiören
är många årsringar urskiljbara.
- De äldre inventarierna vittnar om den långa kristna kontinuiteten.