Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY BERGA 2:1 - husnr 2, BERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC07139.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGA KYRKA (akt.), BERGA KYRKA (akt.)

1819 - 1821

1819 - 1821

Kronoberg
Ljungby
Småland
Berga
Berga församling
Växjö stift
Kyrkvägen 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Berga kyrka har under årens lopp varit föremål för en rad omfattande förändringar vilka på ett tydligt sätt kommit att förändra såväl dess exteriöra som interiöra karaktär.

Dominerande inslag i exteriören är förändringen av tornet där den ursprungliga lanterninen vid 1800-talets slut ersattes av dagens tornspira samt den förstoring av kyrkans fönster som skedde vid 1800-talets mitt. Uppförandet av kontreforer i två etapper, 1927 och 1970, utmed kyrkans långsidor har givit kyrkan en närmast monumental karaktär.

De exteriöra förändringarna har skett med stor arkitektonisk skicklighet och i samklang med kyrkans karaktär. Kyrkan ...

Läs mer i eget fönster

David Fuchs, Smålands museum. Bedömningen är inte daterad, troligen utförd mellan 2006 och 2007.