Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄXJÖ SÖRABY KYRKA 1:1 - husnr 1, SÖRABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC01501.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖRABY KYRKA (akt.), SÖRABY KYRKA (akt.)

1780 - 1781

1780 - 1781

Kronoberg
Växjö
Småland
Söraby
Söraby församling
Växjö stift
Sörabyvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Sammanfattande bedömning
Kyrkan är i sin helhet välbevarad och trots de många förändringar som gjorts finns
upplevelsen av ett klassicistiskt rum kvar. De förändringar som genomförts har skett på
kyrkans villkor och kyrkan innehar tydliga årsringar. Färgsättningen, vilken går i grått och
guld, stämmer väl överens med det gustavianska idealet. Den ursprungliga inredningen,
altartavlan, predikstol, läktare samt orgel, samtliga i gustaviansk stil, är mycket välbevarade.
Bänkarna har förändrats något men den arkitektoniska helheten finns kvar i bänkkvarteren.
Även den omgivande kyrkogården bidrar till helheten liksom kyrkplatsen ...

Läs mer i eget fönster

Vem som gjort bedömningen och när den är utförd anges inte. Troligen utförd för 2006.