Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LINDESBERG RAMSBERGS KYRKA 1:1 - husnr 1, RAMSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ramsberg4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RAMSBERGS KYRKA (akt.)

1787 - 1790

1787 - 1790

Örebro
Lindesberg
Västmanland
Ramsberg
Linde bergslags församling
Västerås stift
Ristanvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

10/22/03 Karaktäristik och bedömning

Kyrkans exteriör har en välbevarad gustaviansk karaktär med vitputsade fasader dekorerad med pilastrar, brutet tak och svängd tornhuv med lanternin. Den järnbeslagna porten i tornet är troligtvis ursprunglig. Det brutna taket och tornets huv täcks sedan 1921 av skiffer.

Det stora gustavianska kyrkorummet med sitt flacka tunnvalv domineras av dekormåleriet i taket och väggarnas kvadermåleri från renoveringen i slutet av 1800-talet. I princip samtida med kyrkans tillkomst är knäfall, nummertavlor, predikstol samt orgelfasad. Altaruppsatsen i barockstil är överflyttad från den tidigare kyrkan.

Den omfattande, traditionellt utfor...

Läs mer i eget fönster

Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anneli Borg, Västerås stift och Estrid Esbjörnson, Örebro länsmuseum