Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM TROLLHÄTTAN 32 - husnr 1, GALLERIAN, HUS F Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0035-06b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GALLERIAN, HUS F (akt.)

1975 - 1982

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Malmtorgsgatan 6, Malmtorgsgatan 8, Jakobsgatan 12, Brunkebergstorg 2

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

5/29/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Gult

Gult = Fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaderna i Trollhättan har, liksom de flesta andra hus i Stockholms city från denna period, stora stadsbyggnads- och samhällshistoriska värden. Den är ett exempel på hur de centrala delarna av Sveriges huvudstad på några få korta decennier helt och hållet omskapades till utformning och innehåll.

Trollhättan 32 besitter ett kulturhistoriskt värde i sin funktion som en del av Gallerians affärsstråk. Kvarteret uppfördes med en tydlig ambition om enhetlighet inom kvarteret, i området in mot Galleriastråket, men med byggna...

Läs mer i eget fönster

Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Suzanne Lindhagen, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Erica Schölin, Marianne Strandin, Britt Wisth, Kerstin Mandén-Örn Stockholms stadsmuseum.