Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NYA VARVET 726:9 - husnr 1, NOBIS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VILLA NOBIS (inakt.), NOBIS (akt.), NORRA KASERNEN (inakt.)

1711 - 1711

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Älvsborgs församling
Göteborgs stift
Örlogsvägen 15

Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss - Officersmäss

Försvarsväsende - Tyghus

Handel och bankväsende - Kontor

8/26/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Officersmässen Nobis förklarades 1935-01-25 som statligt byggnadsminne genom regeringsbelut. Byggnaden övergick 2005-01-01 i enskild ägo och har därmed enligt 3 kap 1§ lagen (SFS 1988:950) om kulturminnen övergått till att bli byggnadsminne enligt nämnda kapitel.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2010-08-26, Dnr 432-12921-2006.

Socialhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Västra Götaland