Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖSTERSUND SÖDERGÅRD 1:32 - husnr 1, BRUNFLO KYRKA

Byggnad - foto

Brunflo kyrka, interiör, kyrkorummet, Altaret.

Altaruppsatsen tillverkades 1784-85 av Johan Edler. Den har en antikiserande stil med kopplade kolonner och är stilmässigt en bladning av rokoko och gustaviansk stil. Centralt placerad och något indragen, står kristus på korset snidad i trä mot en neutral bakgrund. Två förgyllda kvinnogestalter av trä, så kallade profilörer, står på var sida om kolonnerna på en mindre avsats. Kolonnerna liksom altaruppställningen är målad med marmorimitation. Detaljer som kapitäl, putti, kolonnvulster och konsoler på altaruppsättningen är till stor del förgyllda. Bakom altaruppsatsen är målat ett skenperspektiv direkt på väggen samt upp över taket. Målningen utfördes av Jonas Wagenius från Sundsvall 1790-92. Genom att måla arkitektoniskt på väggen bakom själva altaruppsatsen förstärks intrycket och gör altaruppsatsen större och magnifikare. Skenperspektivet är uppbyggt av kolonner med korintiska kapitäl och nischer med urnorna målade i grisailleteknik. Här liksom bakom predikstolen är draperingen blå. Draperingen hålls längst upp ihop av en målad i dimensionerna stor putti. Predellamålningen nedanför Kristusgestalten är målad på duk och föreställer nattvarden. Den skänktes 1800 till kyrkan. Konstnären är okänd men skriftliga källor tyder på att det skulle kunna vara Pehr Sundin. Omfattningen kring entrén in till sakristian är målad och är en del av skenperspektivet. 1925 och 1982 konserverades altaruppsatsen.


Bilderna är tagna av Christina Persson & Isa Lindkvist, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2005-2006.
Information
Brunflo kyrka, interiör, kyrkorummet, Altaret. Altaruppsatsen tillverkades 1784-85 av Johan Edler. Den har en antikiserande stil med kopplade kolonner och är stilmässigt en bladning av rokoko och gustaviansk stil. Centralt placerad och något indragen, står kristus på korset snidad i trä mot en neutral bakgrund. Två förgyllda kvinnogestalter av trä, så kallade profilörer, står på var sida om kolonnerna på en mindre avsats. Kolonnerna liksom altaruppställningen är målad med marmorimitation. Detaljer som kapitäl, putti, kolonnvulster och konsoler på altaruppsättningen är till stor del förgyllda. Bakom altaruppsatsen är målat ett skenperspektiv direkt på väggen samt upp över taket. Målningen utfördes av Jonas Wagenius från Sundsvall 1790-92. Genom att måla arkitektoniskt på väggen bakom själva altaruppsatsen förstärks intrycket och gör altaruppsatsen större och magnifikare. Skenperspektivet är uppbyggt av kolonner med korintiska kapitäl och nischer med urnorna målade i grisailleteknik. Här liksom bakom predikstolen är draperingen blå. Draperingen hålls längst upp ihop av en målad i dimensionerna stor putti. Predellamålningen nedanför Kristusgestalten är målad på duk och föreställer nattvarden. Den skänktes 1800 till kyrkan. Konstnären är okänd men skriftliga källor tyder på att det skulle kunna vara Pehr Sundin. Omfattningen kring entrén in till sakristian är målad och är en del av skenperspektivet. 1925 och 1982 konserverades altaruppsatsen. Bilderna är tagna av Christina Persson & Isa Lindkvist, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2005-2006.
--
2006
Christina Persson
Kor1.JPG
Härnösands stift
Kontakta informationsägaren