Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖSTERSUND SÖDERGÅRD 1:32 - husnr 1, BRUNFLO KYRKA

Byggnad - foto

Brunflo kyrka, interiör, kyrkorummet, predikstolen.

Predikstolen från 1786 är tillverkad av Johan Edler från Lockne som även utfört altaruppsatsen. Predikstolen är placerad på norra korväggen, mellan två fönster. Den harmoniserar i färgerna med läktaren, orgeln och altaruppsatsen vilket ger kyrkorummet en helhetskänsla. Bakom predikstolen en blå draperimålning i trä från 1791 med målade guldfransar vilken går ut något över fönsternischen samt under korgen och över ljudtaket. Draperingen binder ihop korgen och ljudtaket. Ljudtaket är rikt dekorerat och kröns av en strålsol. Taket är byggt i två nivåer. Det är förankrat i väggen bakom med en järnstång. Ljudtaket har invändigt ett plant målat tak i ljust grått med brytning av blått. Takets överhängande kanter är vackert utskurna ur träet samt festongerna. Alla detaljer är förgyllda. Korgen är tresidig med sidofälten rikt dekorerade med förgyllningar i relief. Ovan varje spegel sitter ett änglahuvud. Korgens överliggare är marmorerad och utkragad och på vilken ett marmorerat bokstöd är fäst liksom ett timglas. Tidigare fanns också en döskalle på timglaset som dock stals för ca 10 år sedan. Den nedre delen av korgen börjar med en marmorerad utkragad list på vilken det under är fäst snäckskal samt bladornamentik. Korgens underdel är korgimiterad och avslutas med en rundel. Korgen är förstärkt med två järnbalkar i norrväggen och in under korgen. 1981 upptäcktes att de befintliga träbjälkarna börja släppa från väggen. 1982 byttes de ut mot nu befintliga järnbalkar och predikstolen konserverades samma år. 

Bilderna är tagna av Christina Persson & Isa Lindkvist, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2005-2006.
Information
Brunflo kyrka, interiör, kyrkorummet, predikstolen. Predikstolen från 1786 är tillverkad av Johan Edler från Lockne som även utfört altaruppsatsen. Predikstolen är placerad på norra korväggen, mellan två fönster. Den harmoniserar i färgerna med läktaren, orgeln och altaruppsatsen vilket ger kyrkorummet en helhetskänsla. Bakom predikstolen en blå draperimålning i trä från 1791 med målade guldfransar vilken går ut något över fönsternischen samt under korgen och över ljudtaket. Draperingen binder ihop korgen och ljudtaket. Ljudtaket är rikt dekorerat och kröns av en strålsol. Taket är byggt i två nivåer. Det är förankrat i väggen bakom med en järnstång. Ljudtaket har invändigt ett plant målat tak i ljust grått med brytning av blått. Takets överhängande kanter är vackert utskurna ur träet samt festongerna. Alla detaljer är förgyllda. Korgen är tresidig med sidofälten rikt dekorerade med förgyllningar i relief. Ovan varje spegel sitter ett änglahuvud. Korgens överliggare är marmorerad och utkragad och på vilken ett marmorerat bokstöd är fäst liksom ett timglas. Tidigare fanns också en döskalle på timglaset som dock stals för ca 10 år sedan. Den nedre delen av korgen börjar med en marmorerad utkragad list på vilken det under är fäst snäckskal samt bladornamentik. Korgens underdel är korgimiterad och avslutas med en rundel. Korgen är förstärkt med två järnbalkar i norrväggen och in under korgen. 1981 upptäcktes att de befintliga träbjälkarna börja släppa från väggen. 1982 byttes de ut mot nu befintliga järnbalkar och predikstolen konserverades samma år. Bilderna är tagna av Christina Persson & Isa Lindkvist, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2005-2006.
--
2006
Christina Persson
Pstol1.JPG
Härnösands stift
Kontakta informationsägaren