Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FILIPSTAD LÅNGBANSHYTTAN 1:230 - husnr 2, FLYGELBYGGNAD

Byggnad - foto

Långbans herrgård, östra flygeln
Information
Långbans herrgård, östra flygeln
NV
2006-04-26
Carina Johansson
Filipstad060426 011.
Länsstyrelsen Värmland
Kontakta informationsägaren