Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 52, F.D SKULSKJULET

 Byggnad - Värdering

F.d Skulskjulet (akt.)
4/18/16
Motivering
Skillingarydslägren är ett utmärkt exempel dels på de äldre mötes- och lägerplatser och efter att indelningsverket upphört 1901, övningsfält för det tidiga 1900-talets soldater. Totalt har det funnits 32 mötesplatser, Skillingaryd är en av de bäst bevarade.

Skulskjulets placering och dess samverkan med de övriga serveringsbyggnaderna ger en
helhetsbild av det sena 1800-talets storkök. I storköket ingick utfodring av såväl soldater som de djur som hölls av regementet. Byggnadens funktion visar på ett utpräglat resurshushållningssystem där inget gick till spillo. Miljön med mathallar, kokhus, proviantförråd och skulskjul i Skillingaryd är den enda kompletta
anläggningen i landet, vilket ger hela miljön ett stort kulturhistoriskt värde.

Skulskjulet är en av de överloppsbyggnader som brukades av den understödsstab vars historia mer sällan bevaras i militärhistoriska sammanhang. Detta ger byggnaden ett starkt dokumentvärde och ett socialhistoriskt värde. Skulskjulens förekomst och utbredning saknar dokumentation men byggnadens före detta funktion och enkelhet innebär att den tillhör en byggnadstyp som sällan bevaras. Byggnaden har därför också ett värde i sin sällsynthet.