Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM FILTSKIVAN 48 - husnr 1

 Byggnad - Värdering

5/6/09
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stureby är en stadsdel med många villor från 1920-talet och framåt. I slutet av 1940-talet samt under 50-talet tillkom radhus och hyreshus. Den blandade bebyggelsen bildar en miljö med stora upplevelsevärden.

Filtskivan 23-55 innehåller tre radhuslängor uppförda i mitten av 1960-talet efter ritningar av Ingmar Häusler. De välgestaltade radhusen har miljöskapande och arkitektoniska värden. De är representativa exempel på 1960-talets småhusbyggande när det gäller utformning, kulörer och materialval. Man kan notera den påtagliga skillnaden mellan ganska sluten entrésida och trädgårdsfasad med generösa fönsterpartier och balkonger. Radhusen är i huvudsak välbevarade, även i de flesta detaljer.