Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM ÅRSTABERG 2 - husnr 1

 Byggnad - Värdering

11/24/09
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Årsta Gamla Folkskola byggdes 1903-04 av Brännkyrka församling, och fungerar idag bl.a. som lokal för konstnärsateljéer. Den ursprungliga funktionen ger byggnaden samhällshistoriska och socialhistoriska värden. Vidare utgör den f.d. skolan en viktig del av områdets historia, med lokalhistoriska värden och kontinuitetsvärden. Placeringen, i en lummig skogsbacke i direkt anslutning till både vägar och bostadsområden, bidrar till miljöskapande och stadsbildsmässiga värden. Huset är en god representant för den tidens skolbyggande i trä. Arkitekturen är välgestaltad, med dekorativa inslag i taklandskap och snickerier. Byggnaden är i huvudsak välbevarad. Alla fönster är utbytta, dock på ett sätt som stämmer överens med den ursprungliga gestaltningen. Sannolikt har byggnaden även bytt fasadmaterial mot söder.