Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LINDESBERG KYRKAN 1 - husnr 1, LINDESBERGS KYRKA

 Byggnad - Värdering

LINDESBERGS KYRKA (akt.)
12/1/03
Motivering
Kyrkans säteritak och tornspira är ett resultat av 1920-talets återskapande av kyrkans utseende före branden 1869. Kyrkan har kvar sin planform från 1658 med undantag av sakristian i två våningar från 1870-talet. Sakristian vittnar om kyrkans återuppbyggnad efter branden 1869. I den östra fasaden framträder kyrkans medeltida östgavel med tegel och blinderingar.

Det breda, treskeppiga, närmast kvadratiska kyrkorummet karakteriseras av de låga kryss- och stjärnvalven som bärs upp av kraftiga pelare. Därutöver präglas kyrkorummet av renoveringen från 1976-77 av arkitekt Jerk Alton då koret utformades i enlighet med moderna liturgiska krav och samtida praktiska behov tillgodosågs med en ny stor läktarunderbyggnad.

Kvarvarande inslag i kyrkorummet från renoveringen på 1920-talet är den traditionellt utformade bänkinredningen samt korets glasmålningar av konstnär Gunnar Torhamn.

Till ursprunglig inredning från kyrkans återuppförande hör predikstol, delar av läktarbarriären, orgelfasaden samt lösa stolar på orgelläktaren.


Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
• Kyrkans återskapade exteriör med säteritak och hög tornspira
• Kyrkans kvarvarande rester av det medeltida murverket
• De många gjutna gravhällarna samt solbänkar av gjutjärn visar på kyrkans belägenhet i Bergslagen
• Dopängeln av gips från sent 1800-tal är den enda i sitt slag i Örebro län
• Korets glasmålningarna från 1929-32 av konstnär Gunnar Torhamn
• Delar av läktaren över mittskeppet, predikstolen och orgelfasaden av J.F. Åbom är från kyrkans
återuppförande på 1870-talet.