Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LUND UNIVERSITETET 1 - husnr 3, THEOLOGICUM

 Byggnad - Värdering

Theologicum (akt.)
3/9/21
Motivering
Theologicum, uppförd 1853, var en av de första byggnaderna i Lund som uppfördes särskilt för en universitetsinstitution och har ett stort värde som en del av universitetets historia. På nationell nivå speglar den en expansiv fas i vetenskapernas och den högre utbildningens utveckling i mitten av 1800-talet. Byggnaden markerar särskilt den betydelse som naturvetenskap och medicin tillmättes vid den tiden.

Theologicum är ett gott exempel på dåtidens syn på institutionsbyggnader och på den arkitekturstil – den så kallade Bruniusstilen – som var vanlig vid den här tiden i Lund. Den äldre fasta inredning som är bevarad är i huvudsak från ombyggnaden 1929. Den visar på den tidens kvalitativa byggande med till exempel huvudtrappans cementmosaik och profilerade plansteg samt trappräcke av järn och svarvad ek.