Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HELSINGBORG DROTTNINGHÖGSSKOLAN 3 - husnr 1A, DEN GODE HERDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad  mot norr.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DEN GODE HERDENS KYRKA (akt.), DEN GODE HERDENS KYRKA (akt.)

1984 - 1984

1984 - 1984

Skåne
Helsingborg
Skåne
Helsingborg
Helsingborgs Gustav Adolfs församling
Lunds stift
Blåkullagatan 7

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Aktuella lagskydd

1990-04-19

  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML ,Tillkommen efter utgången av år 1939. Omfattas enligt 4kap. 4§ av tillståndsplikt
Tidigare lagskydd
Inga tidigare lagskydd finns registrerade.