Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM NYBODAHEMMET 31 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggnadspresentation

1936 - 1938

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Idaborgsvägen 11

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem och mödrahem

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Kartlänkar
STOCKHOLM NYBODAHEMMET 31 - husnr 1
STOCKHOLM NYBODAHEMMET 31 - husnr 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret