Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM NYBODAHEMMET 62 - husnr 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggnadspresentation

1936 - 1938

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Nybodaringen 39, Nybodaringen 41

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem och mödrahem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Kartlänkar
STOCKHOLM NYBODAHEMMET 62 - husnr 2
STOCKHOLM NYBODAHEMMET 62 - husnr 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret