Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM MUTTERN 10 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggnadspresentation

1910 - 1911

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Högalids församling
Stockholms stift
Varvsgatan 8B, Varvsgatan 8A, Varvsgatan 8C

Registrerade utan huvudgrupp - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Gathus

Registrerade utan huvudgrupp - Flygelbyggnad

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Handel och bankväsende - Affär och butik

Kartlänkar
STOCKHOLM MUTTERN 10 - husnr 1
STOCKHOLM MUTTERN 10 - husnr 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret