Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM UVEN STÖRRE 26 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggnadspresentation

1967 - 1970

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Högalids församling
Stockholms stift
Brännkyrkagatan 91, Hornsgatan 102, Brännkyrkagatan 87

Registrerade utan huvudgrupp - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Gathus

Handel och bankväsende - Affär och butik

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Kartlänkar
STOCKHOLM UVEN STÖRRE 26 - husnr 1
STOCKHOLM UVEN STÖRRE 26 - husnr 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret