Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM RITAREN 11 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggnadspresentation

1923 - 1923

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Katarina församling
Stockholms stift
Assessorsgatan 16A, Assessorsgatan 18F, Assessorsgatan 18D, Assessorsgatan 18C, Assessorsgatan 18B, Assessorsgatan 18E, Grindsgatan 39

Registrerade utan huvudgrupp - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Gathus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Kartlänkar
STOCKHOLM RITAREN 11 - husnr 1
STOCKHOLM RITAREN 11 - husnr 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret