Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM PROPELLERN 12 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggnadspresentation

1930 - 1931

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Högalids församling
Stockholms stift
Bergsundsgatan 9

Registrerade utan huvudgrupp - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Gathus

Handel och bankväsende - Affär och butik

Kartlänkar
STOCKHOLM PROPELLERN 12 - husnr 1
STOCKHOLM PROPELLERN 12 - husnr 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret