Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MALMÖ REMMEN 1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggnadspresentation
Skåne
Malmö
Skåne
Malmö
Husie församling
Lunds stift
Ryttaregatan 2D, Ryttaregatan 2C, Ryttaregatan 2B, Ryttaregatan 2A, Ryttaregatan 2E

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Kartlänkar
MALMÖ REMMEN 1 - husnr 1
MALMÖ REMMEN 1 - husnr 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret