Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA HÖJENTORP 1:2 - husnr 3, SÖDRA FLYGELN

 Byggnad - Beskrivning

SÖDRA FLYGELN (akt.)
2021-04-27
Interiörbeskrivning
Planlösningen är i stora delar intakt i byggnaden, medan ytskikt har moderniserats vid flera
tillfällen. Ett fåtal kakelugnar och eldstäder finns kvar.