Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ALVA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ALVA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Alva kyrka (akt.), ALVA KYRKA (akt.)
2015-01
Interiörbeskrivning
Väggar och valv är i kyrkorummet och i sakristian är putsade med kalkbruk och avfärgade. Muralmålningar finns i och runt två av absidens fönstersmygar samt på de norra väggarna i långhuset och tornrummet. På långhusets vägg löper en passionsfris.
Absiden täcks av ett hjälmvalv, koret av ett tunnvalv och tornrummet av ett romanskt kryssvalv. Sakristian och långhuset täcks plana, målade innertak av trä.
Bjälklag och golv
Golven i kyrkorummet täcks av kalkstensplattor samt gravhällar av både kalk- och sandsten, altarrundeln är upphöjd med ett steg. Golven under bänkarna och i sakristian täcks istället av lackade bräder.
Trappor och stegar etc.
Murtrappan upp till tornets vind tar sin början i dess västra mur och löper vidare i den norra muren.
Tornhuven har stegar och vilplan av trä, vindarna över långhus och kor har inspektionsbryggor av trä.

Fast inredning
Den fasta inredningen utgörs av ett murat högaltare med altaruppsats av sandsten, altarskrank samt tre väggskåp, predikstol, kyrkbänkar och den f.d. korbänkens skärm (placerad i tornrummet).

Lös inredning i kyrkan
Kyrkorummets lösa inredning utgörs av dopfunt, triumfkrucifix, nummertavla och orgel, och i tornets klockvåning hänger kyrkklockan.