Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HUDIKSVALL PRÄSTBORDET 1:1 - husnr 1, IDENORS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Idenors kyrka (akt.), IDENORS KYRKA (akt.)
2005-08
Interiörbeskrivning
Kyrkans vapenhus har trägolv, vitkalkade väggar samt vitmålat trätak. Härifrån leder en trappa ned till den källarvåning med bl a toaletter som finns under vapenhuset. En annan trappa leder upp till ett rum ovanför vapenhuset samt läktaren.
Kyrkorummet är ljust och luftigt. Golvet utgörs av ett obehandlat trägolv. Väggarna är putsade och avfärgade i en gråvit ton upp till fönsterbröstningshöjd och ovanför denna vita. Taket, som utgörs av två kraftiga tegelvalv med synliga anfang och markerade valvbågar, har också samma kulör.

Altaret utgörs av ett träaltare från 1880-talet med spegelindelade fält i grå och grön kulör. Ovanför detta är en mycket stor altaruppsats från samma tid i klassicerande stil placerad, där förgyllda räfflade pilastrar bär upp en valvbåge med förgyllda änglahuvuden. Hela denna uppsats inramar samtidigt kyrkorummets höga rundbågiga korfönster. I detta återfinns sedan 1930-talet en färgstark glasmålning med den korsfäste Kristus som huvudmotiv. Framför altaret återfinns en rak altarring med avfasade hörn med tygklädd överdel och knäfall. Altarringens övre del bärs upp av svarvade pelare. På altaruppsatsens norra sida står kyrkans predikstol placerad, som genom sin placering nästan upplevs en del av altaruppsatsen. En svängd trappa om nio steg längs kyrkans norra vägg leder upp till den runda predikstolskorgen. Framsidan är indelad i gröna fält med förgyllda kristna symboler och mellan ramarna målad i en ljus grå kulör. Över predikstolen hänger ett runt ljudtak med nedhängande förgyllda tofsar och i mitten en förgylld duva. Ljudtaket kröns av en förgylld basunängel. Bänkinredningen i kyrkorummet, som tillkom vid renoveringen 1911, är öppen med träbänkar placerade på var sida om en mittgång. Målningen går i grått och grönt. Kyrkorummet saknar helt korbänkar. Den nuvarande läktaren, som vid 1911 års renovering ersatte en betydligt större läktare från 1880-talet, har läktarbröstning i samma färgsättning som bänkinredningen. Nästan all plats på läktaren upptas av en stor orgel med klassicistiskt utformad orgelfasad med synliga pipor. Läktaren har obehandlat trägolv.

En rundbågig port i kyrkans norra mur leder in till en kraftig ålderdomlig järnbeslagen trädörr. Bakom denna återfinns kyrkans sakristia vilken uppfördes 1764. Åtta år senare tillkom de dekorativa vägg- och takmålningar som fortfarande pryder rummets ytskikt. Målningarna är utförda av den välkände hudiksvallsmålaren Paul Hallberg, som vid denna tid utförde måleriarbeten i många kyrkor i denna del av Norrland. Väggmålningarna som har grön bottenfärg är utförda på väv medan takmålningen är målad direkt på takbrädorna. Rummet har trägolv och liggande träpanel i grön kulör som avslutas med en list i fönsterbröstningshöjd. I sakristians nordvästra hörn finns murstocken bevarad, men eldstaden är sedan länge borttagen.