Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG NORDSTADEN 19:3 - husnr 1, KRONHUSET

 Byggnad - Beskrivning

KRONHUSET (akt.)
2007-10-12
Interiörbeskrivning
Den nuvarande salen i bottenvåningen är en rekonstruktion av rummets utseende på 1660-talet. Salen en trappa upp domineras av två rader med kraftiga träpelare och takens tätt sittande bjälkar. Västra delens pelare är inklädda med panel som reparerats och fått nuy stänkmålning på 1950-talet. I de övre våningarna är de ursprungliga magasinsinteriörerna välbevarade. Vinschen till hissen på västgaveln finns bevarad.