Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:1 - husnr 66, BIOLOGISKA MUSEET

 Byggnad - Beskrivning

Biologiska museet (akt.)
Historik
Biologiska museet invigdes den 11 november år 1893. Initiativtagare till museet var Gustaf Kolthoff, som var betydande för etablerandet av biologiska museer och konservatorsprofessionens utveckling i Sverige. Museet uppfördes efter ritningar av arkitekten Agi Lindegren.
Biologiska museet var ett viktigt inslag i Allmänna konst- och industriutställningen år 1897. Museet är en av få kvarvarande byggnader som hade en framträdande roll under utställningen. Åren kring sekelskiftet 1900 präglades av ny planläggning av Djurgården som tog särskild hänsyn till då befintliga byggnader. Biologiska museet blev på så vis ett betydande inslag i södra Djurgårdens landskaps bild.