Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG VASASTADEN 12:17 - husnr 1, TOMTEHUSET

 Byggnad - Beskrivning

TOMTEHUSET (akt.)
Historik
Den kände tidningsmannen S.A. Hedlund lät 1890 uppföra ett villaliknande bostadshus av tegel i två våningar samt souterrängvåning. Ritningarna uppgjordes av brorsonen, arkitekten Hans Hedlund med kompanjon Yngve Rasmussen, och fasaderna försågs med målningar avspeglande husets första invånare och deras verksamhet, mot Vasagatan bl.a. i form av tomtar, sysselsatta med fotografering och tidningsläsning. Alla väggmålningar är bevarade utom i ett fält. Målningarna är signerade med arkitekternas initialer samt T.R. - åsyftande Thorvald Rasmussen, bror till Yngve och konstnär med tomtar som specialitet - och daterade 4/10 1890. Om Hedlund och bröderna Rasmussen själv utfört målningarna är inte helt klarlagt; i alla händelser var målarmästaren Q.W. Bergqvist engagerad i måleriarbetena.
Övre våningen, som ursprungligen var inredd till fotoateljé, byggdes om till bostad på 1920-talet, varvid ett stort glasfönster mot Vasagatan murades igen och taket förändrades. I övrigt bevarar exteriören i stort sett sitt ursprungliga skick.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2