Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG NORDSTADEN 12:1 - husnr 1, OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM)

 Byggnad - Beskrivning

OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM) (akt.), Ostindiska huset (akt.), Göteborgs museum (Göteborgs stadsmuseum) (akt.)
Historik
Den fyra våningar höga byggnaden i gult tegel uppfördes 1750 för Ostindiska kompaniet. Ritningarna var uppgjorda av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg och omarbetade av Carl Hårleman. Sedan Ostindiska kompaniet upphört vid början av 1820-talet, stod Göteborgs stad och staten som ägare till byggnaden, men den övergick så småningom till Göteborgs museum som bildades år 1861. Den ursprungliga trelängade anläggningen tillbyggdes år 1891 med en fjärde länga i norr och vid en ombyggnad 1896 förändrades interiören.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3