Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG VASASTADEN 12:8 - husnr 1, KV FURAN, VIKTORIAGATAN 15

 Byggnad - Beskrivning

KV FURAN, Viktoriagatan 15 (akt.)
Historik
Fastigheten Vasastaden 12:8 tillkom genom delning av en större villatomt. Vid tomtindelningen reglerade staden i sina villkor bebyggandet med två fritt liggande byggnadskomplex. Den påkostade stenvillan från 1876 med parkliknande trädgård fick lämna plats åt tre hyreshus i fem våningar (Viktoriagatan 15A och 15B uppfördes som dubbelhus). Byggmästare Ernst Friman uppförde 1893 den aktuella byggnaden på tomten n:r 87 i 13:e roten (Viktoriagatan 15). Byggherren drev sedan 1885 firman Ullgren & Friman efter kompanjonen J.A. Ullgrens död. Firman var en av Göteborgs mest välrenommerade i byggnadsbranschen med specialitet på förnäma stenhus. Ernst Friman bör vid byggnadstillfället ha nått toppen av sin karriär och skydde synbarligen varken möda eller kostnader för att få en högkvalitativ slutprodukt med hjälp av den ansedde arkitekten C.F. Ebeling. Läget vid foten av Bolanderska berget torde ha varit ett av de mest exklusiva utanför Vallgraven. Viktoriagatan 15 låg granne med stadens förnämsta villor där bl.a. stadstjänstemän i hög ställning hade sin bostad: stadsarkitekt Viktor von Gegerfelt, arkitekt Hans Hedlund, rådman F.M. Colliander m.fl.

Exteriören mot gatan har återställts till orginalutseende med undantag av ett tidigare utbytt balkongräcke. I övrigt har exteriören delvis förändrats men är i huvudsak välbevarad. De inre fasaderna är sedan tidigare tillbyggda med två diskret placerade uvändiga hissar. Interiört förjänar särskilt framhållas att målningen i vestibulen och tillhörande huvudtrapphus är bevarad i originalutförande med undantag av bottenvåningens trapphustak.

Byggnadens tak reparerades på 1980-talet med stöd av Länsstyrelsen för bevarande av kupor och mönsterlagd skiffertäckning. År 1995 lämnade Länsstyrelsen ett större bidrag till fasadrenovering (bl.a. konserveringsåtgärder av natursten) och återställande av takets förlorade krönande utsmyckning.

KÄLLA: Staffan Sedenmalm: ur "Beslut - Byggnadsminnesförklaring", Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1998-10-27, Dnr 221-35157-98.