Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HYLTE LANDERYD 28:1 - husnr 1, LANDERYDS STATIONSHUS

 Byggnad - Beskrivning

Landeryds stationshus (akt.)
2018-03-29
Historik
Stationshuset, med byggnadsår 1906, har ett genomarbetat form.språk och
avspeglar rådande arkitekturideal om anknytning bland annat i
materialanvändningen. Den ursprungliga planlösningen är fortfarande till
stora delar intakt och även äldre dörrar och listverk finns bevarade.
Byggnaden har ett stort symbol- och samhällshistoriskt värde, då järnvägens
framdragande med uppförandet av stationsbyggnaden har haft stor betydelse
för samhällets utveckling i Landeryd. Stationsområdet med stationshus och
de andra byggnader som byggdes för järnvägens behov är ett välbevarat
minnesmärke över hur järnvägen förvandlar en liten by till ett
stationssamhälle. Sammantaget har stationsmiljön i Landeryd ett högt
kulturhistoriskt värde.