Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MELLERUD VALLEN 9 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2017-07
Historik
Vallen 9 i rött tegel utgör den tidigare brand- och polisstationen samt det tidigare kommunhuset. Byggnaden uppfördes under 1940-talet då P. D. Lundgrenstorget utgjorde Melleruds centrum. 1965 flyttade polisstationen till sin nuvarande lokal, 1970 flyttade kommunkontoret till Köpmantorget och 1982 flyttade till slut brandstationen till lokalen på Järnvägsgatan. Mellan 1977–1981 fanns en arbetsförmedling på övervåningen. Byggnaden fungerar nu som skollokal och butik. De tidigare garageportarna för brandbilarna har byggts igen med stående lockpanel ( för jämförande bilder, se P. D. Lundgrens torg ). Sadeltakets tvåkupiga lertegel finns bevarat. Intill huvudbyggnaden står ett högt murat sexsidigt slangtorn vars luckor är igenspikade med brädpanel. Byggnaden i kvarteret Vallen 9 kan anses representativ
för 1930- och 1940-talets smalhus med fasader av tegel. Byggnadens höga lokal- och kulturhistoriska värde motiveras främst av dess historia och tidigare funktion. Eftersom det höga slangtornet och de tre garageportarna finns bevarade och är väl synliga är byggnadens historiska funktion fortfarande tydligt läsbar. Detta är viktigt att bevara inför framtiden.