Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MELLERUD HOLMS-SÄTER 3:1 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2017-07
Historik
Bostadshuset i 1½ plan med vind uppfördes 1924. Huset är uppfört i timmer och reveterad puts i gul kulör med vita slätputsade knutar och fönsterfoder. Fönstren med förhöjd tvärpost är ursprungliga. Förstukvisten omgärdas av vita kolonner som bär upp en balkong på andra våningen. Taket är belagt med rött betongtegel. Inuti huset finns mycket välgjorda väggmålningar som föreställer naturvyer i Värmland. Dessa är målade av konstnären Johan Eliasson. På fastigheten finns också ett nybyggt lusthus med munblåsta spröjsade fönster, samt ett uthus med garage. Bostadshuset är ett bevarat tillika gott exempel på
1920-talets större putsade villor. Den spritputsade fasaden, de gulvita kulörerna, fönstren, frontespisen och
det brutna taket är typiska element för byggnadskategorin. Detta motiverar att huset tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde. Husets väggmålningar bidrar med konsthistoriska värden.