Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG GETAKÄRR 3:62 - husnr 8004, ÖSTRA LÄNGAN (KOMMENDANTSHUSET)

 Byggnad - Beskrivning

ÖSTRA LÄNGAN (KOMMENDANTSHUSET) (akt.)
Historik
Östra längan
Mittbyggnaden, delvis från 1600-talet och delvis från 1700-talet, är kommendanthuset. Här bodde ända fram till 1900-talets först hälft fästningens kommendant med kök, salong, matsal, sovrum, pigkammare etc. Bäst bevarade rummet är Mässen (officersmässen) med sin öppna spis, sin golvvärmeanläggning och gång till Vinkällaren. På 1600-talet var denna byggnad kunglig bostad och frustuga (kvinnornas samlingsplats) inklusive kök och badstuga. Norr o kommendanthuset fanns prästens och andra tjänstemäns bostäder i en byggnad delvis från 1600-talet. Byggnaderna längst i norr och söder är från 1800-talets fångepok med ett par bevarade celler. Fånggården är från 1800-talet.

KÄLLA: Statens Fastighetsverk