Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17 - husnr 20, MÖNSTERSALSBYGGNADEN (K0018.210)

 Byggnad - Beskrivning

MÖNSTERSALSBYGGNADEN (K0018.210) (akt.)
Historik
Den inemot 80 m långa Mönstersalsbyggnaden uppfördes vid mitten av 1780-talet efter ritningar av varvsamiralen F H af Chapman. Fasaden karaktäriseras av en i västra delen utspringande klassicistisk tempelgavel, dekorerad med Gustav III:s namnchiffer. Det senare troligen ritat av J Törnström.
Byggnaden är uppkallad efter den väl bevarade Mönstersalen. Denna sal, som ligger i bottenvåningen, användes för mönstring av manskap och skulle vara stor nog att rymma en hel skeppsbesättning.
I övre våningen ligger Modellsalen, där man tidigare förvarade de vid varvet byggda och enligt kunglig förordning 1752 bevarade fartygsmodellerna.
Den stora byggnaden inrymde i övrigt kontors- och verkstadslokaler. Vid en ombyggnad i början av 1800-talet uppfördes ett stort trapphus intill östra gaveln. Detta revs vid en renovering av byggnaden 1946-47.
Mönstersalsbyggnaden ombyggdes genomgripande 1974-75 för örlogsbasens stab.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X