Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSKRONA STUMHOLMEN 2:10 - husnr 4, BAGERIBOSTÄLLET

 Byggnad - Beskrivning

BAGERIBOSTÄLLET (akt.)
Historik
Bageriboställets föregångare var en artillerismedja uppförd vid 1600-talets slut. Rester av denna finns som gråstensmurar i den nuvarande byggnadens källarvåning. När artilleriverkstäderna i början av 1700-talet flyttade till varvsområdet på södra Trossö kom byggnaden att användas som logement för bageribåtsmännen. Byggnaden till- och påbyggdes mellan 1864-1866, efter ritningar av J. T. Byström, då bageriverksamheten utökats. Byggnaden har sedan dess fungerat som boställe. Det är uppfört i en enkel empirearkitektur och få förändringar har utförts efter 1866.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 1992-02-12, Dnr 221-6111-91