Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNDSVALL RÖKLAND 1:26 - husnr 3, ALNÖ GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ALNÖ GAMLA KYRKA (akt.)
Historik
Alnö gamla kyrka är en medeltida kyrka i sten uppförd under romansk tid. Kyrkan är enskeppig med lägre och smalare rakslutet kor. Sakristia i nordost och vapenhus i sydväst, båda tillbyggda under 1400-talet. Grundplanen är mycket oregelbunden. Dess orientering är inte fullt öst-västlig, troligen p g a markens lutning. Vapenhuset sluter till kyrkan utan förband. Sydportalen är avsmalnande uppåt.

Kyrkan är uppförd av gråsten med sk skalmurar. I valven, valvpilastrarna, fönster- och dörr-omfattningarna finns tegel, mått 25x14,5 cm, med obetydliga variationer. Ytterväggarna är omputsade i vitt vid restaurering 2003. Detta gäller dock inte vapenhuset i sydväst som har fogputsade gråstensmurar. Gavelspetsen på långhuset mot det lägre koret är klädd med takspån. De branta sadeltaken är klädda med figursågade eternitplattor från en restaurering 1910. Längs sadeltaken löper en genombruten kam i trä, mitt på taket sitter en lökformig spånklädd takryttare, krönt av en flöjel i form av en tupp i järn, som i stjärten bär årtalet 1746. Båda byggnadsdetaljerna, som är från en restaurering 1910, är kopior av originaldelar, ursprungligen samhöriga med en spåntaksbeläggning. Gavelspetsarna på långhus och kor krönes av smäckra järnkors med flöjlar, tre till antalet med varierande årtalsdateringar.

Se även exteriör samt interiör beskrivning.