Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TRANEMO KILA 1:8 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2016-05
Historik
Väckelsen nådde Uddebotrakten i slutet av 1800-talet och möten hölls i hemmen. 1908 bildade några troende personer Uddebo Missionsförening, och man beslöt att inköpa Uddebo Missionshus. Detta hade
byggts år 1900 av Kinds Missionsförening till en kostnad av 2.150 kronor. Under årens lopp
har missionshuset byggts om och till ett flertal gånger. Sedan församlingen gått samman med
församlingen i Tranemo har efterhand tyngdpunkten av församlingens verksamhet kommit
att förläggas till missionskyrkan i Tranemo, och när missionshuset i Uddebo krävde storasummor i underhåll och reparationer beslöt församlingen att sälja detta. Sista gudstjänsten i missionshuset hölls långfredagen 2005. Huset ägs nu av en privatperson och kallas Visionshuset.