Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BÅSTAD SLÄTTARÖD 11:7 - husnr 7, KLINTAHUSET

 Byggnad - Beskrivning

Klintahuset (akt.)
Historik
Klintahuset kan för första gången påvisas på en karta till laga skifte för Slättaröds by från år 1836. Huset är placerat på den nedre delen av utmarken, strandmalen, som avgränsades vid storskiftet 1818. Området benämns Klintalyckan. Från cirka 1875 fram till 1914 bodde Karl Christiansson (Klinta-Kalen) med sin hustru Elsa och sonen Edvard i huset. Familjen arrenderade ett styck mark för odling och bete. Huset och marken övertogs 1915 av Johan Johansson (Båda-Johan, 1890-1979). Tillsammans med sin hustru Elin (1890-1938),dottern Anna (1911 -2004) och deras döttrar tvillingarna Effie (1914-1962) och Edit (som förolyckades som baby) bodde de i huset. Från Johans död fram till slutet av 1990-talet, bodde Anna (Anna på Klinten) ensam i huset.