Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ALVA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ALVA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Alva kyrka (akt.), ALVA KYRKA (akt.)
2015-01
Historik
Kyrkans byggnadshistoria
Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka uppfördes vid 1200-talets början. Långhuset tillkom något senare under samma århundrade. Det nuvarande tornet är nederdelen av ett planerat monumentalbygge från början av 1300-talet. Av okända orsaker blev det aldrig fullföljt. Av förändringar sedan medeltiden kan följande nämnas. En sakristia byggdes omkring 1780. I början av 1800-talet förstorades fönstren, och ungefär samtidigt byttes yttertakens brädtäckningar mot tegel.

En yttre- och inre restaurering utfördes 1953-54 efter förslag av arkitekt Gösta Wiman, varvid fasaderna och interiören putslagades och muralmålningarna i långhuset och tornet togs fram och konserverades. Nytt innertak och nya golv. Inredning nygjordes, revs och omdisponerades. Elektrisk belysning och värmeledning installerades.

De senaste restaureringarna
Den senaste invändiga restaureringen utfördes 1990 då väggarna rengjordes, brädtaket i långhuset vitmålades och krucifixpiedestalen togs bort. Den senaste utvändiga restaureringen genomfördes 1993 efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Arbetena omfattade främst putslagning och kalkning av samtliga fasader, takreparation samt konservering av portalerna.

Inventarier
Kyrkans mest värdefulla inventarier är trumfkrucifixet och sakramentsskåpet från 1200-talet, altaruppsatsen och dopfunten från 1600-talet samt predikstolen från 1700-talet.