Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STRÄNGNÄS KYRKBERGET 4 - husnr 1, TRYCKERIHUSET

 Byggnad - Beskrivning

TRYCKERIHUSET (akt.)
2001-01-01
Historik
Huset uppfördes 1794 som domkyrkans tryckeri och inrymde även bostad för boktryckaren. Byggnaden köptes 1864 av läroverket och fungerade sedan som läroverks- och domkyrkobibliotek fram till 1969, då biblioteket flyttades till Roggeborgen. I Tryckerihuset inrättades nu ett museum för de museala samlingarna i Roggeborgen. Ombyggnaden var mycket genomgripande. Samtliga ytskikt förändrades, med undantag för kalkstenstrappan och golvet i nedre förstugan. Nya dörrar, foder, socklar samt fönster sattes in. Äldre byggnadsdetaljer finns endast kvar i ett rum på vinden, där också den enda kvarvarande kakelugnen är placerad.

Källa: Domkapitelhuset och Tryckerihuset. En vandring genom tid och ombyggnationer. Arkitekt Björn Norman, AQ arkitekter 1999.”